Eettinen ilmoituslomake

Ilmoita Finnamyl Oy:n eettisen ilmoituskanavan kautta väärinkäytösepäilyistä, mahdollisesti lainvastaisesta toiminnasta tai asioista, jotka eivät vastaa Finnamyl Oy:n toimintaperiaatteita. Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi.