1. Rekisterinpitäjä

Finnamyl Oy
Perunakatu 1, 32800 KOKEMÄKI
puh. 020 721 5800
s-posti: tilaus@finnamyl.fi

2. Rekisterin nimi

Finnamylin palauterekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä muodostuu palautteiden lähettäjien tiedoista ja sitä käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille,

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Finnamylille osoitetuista palautteista Finnamyl.fi -sivuston palautelomakkeen kautta. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja.  

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta keräämiään tietoja ulkopuolisille, 

7. Tietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistamista.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan asiakkaan sitä pyytäessä. Kaikissa palautteen antajalle lähetettävissä viesteissä on ohjeet siitä, miten voi pyytää tietojen poistamista.. 

9. Tietojen säilytys

Palautteiden tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietojen käsittelijän tietoverkko ja laitteisto, jolla tiedot sijaitsevat on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietojen käsittelijä vastaa tietojen käsittelyn ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta.