• 1942

  Satakunnan Peruna Oy:n perustava yhtiökokous pidettiin Hämeenlinnassa 15.1.1942. Kokemäelle rakennettiin perunatärkkelystehdas. Ensimmäisenä syksynä perunaa käsiteltiin n. 2 500 tonnia, josta valmistui tärkkelystä 500 t.

 • 1975

  1970-luvun puolivälissä alkoi kotimaisen perunatärkkelyksen käyttö paperiteollisuudessa. Kasvava kysyntä lisäsi merkittävästi perunatärkkelyksen valmistusmäärää. 

 • 1984

  Raisio Tehtaat osti silloisen Hämeen Peruna Oy:n 2.10.1984.

 • 1987

  Tehtiin merkittävä investointi, kun rakennettiin puhdistamo.

 • 1999

  Raision Yhtymä perusti Finnamyl Oy:n, johon kuuluu Kokemäen tehtaan toiminnot sekä enemmistö Lapuan Peruna Oy:n osakkeista.

 • 2000

  Luomuperunatärkkelyksen valmistus alkoi.

 • 2010

  Eri omistusten jälkeen Finnamyl Oy siirtyi takaisin kotimaiseen omistukseen 30.9.2010. Omistajina sopimusviljelijät, toimiva johto sekä yhteistyötahoja.

 • 2015

  Valmistui yrityksen historian kallein investointi, proteiinin erotuslaitos.

 • 2016

  Nestemäinen lannoite, BioKali, lanseerattiin ja luomuperunasuurimot tulivat markkinoille.

 • 2018

  Vuonna 2018 viennin arvo ylitti ensimmäisen kerran 6 milj. eur

img

Perheyhtiöstä satojen viljelöiden omistamaksi konserniksi

Finnamyl Oy ja sen tytäryhtiö Lapuan Peruna Oy ovat valmistaneet perunatärkkelystä eli perunajauhoa jo vuosikymmenten ajan. Perunajauhon valmistus alkoi Kokemäellä vuonna 1942 ja Lapualla 1952, mutta saman konsernin yhtiöitä niistä tuli vasta 1990. Tehtaat perustettiin juuri näille paikkakunnille sen takia, että ympäristössä on runsaasti perunan viljelyyn sopivaa maaperää ja perunan viljelystä innostuneita viljelijöitä.

Perunajauhoa valmistettiin ennen tehtaiden perustamista kotitalouksissa itse ja käytettiin suurustamiseen ja leivontaan. Teollisen valmistuksen kautta perunajauho saatiin elintarviketeollisuuteenkin raaka-aineeksi. Vuosikymmeniä myöhemmin, 1970-luvulla perunatärkkelystä alettiin käyttää myös paperiteollisuudessa parantamaan paperin ominaisuuksia. Nykyisin Finnamyl Oy:n tuottamasta tärkkelyksestä yli puolet käytetään elintarvikkeena ja loput myydään modifioitavaksi paperiteollisuuden käyttöön. Lapuan Perunan koko tuotanto menee paperiteollisuuden tarpeisiin.

img

Finnamyl Oy:n omistavat sopimusviljelijät, toimiva johto sekä joukko yhteistyökumppaneita ja sijoittajia. Yhteensä omistajia on yli 300. Tähän omistusrakenteeseen on päädytty useiden eri vaiheiden jälkeen. Tehdas perustettiin 1940 luvulla osaksi perheyhtiötä, sitten oltiin osa isoa kotimaista elintarviketaloa ja välillä suoraan ulkomaisessa omistuksessa. Nyt yhtiö on ylpeä siitä, että omistus on lähellä ja suuri osa perunaa toimittavista viljelijöistä on mukana yhtiön omistuksessa.

Perunatärkkelyksestä alettiin 1940-luvulla valmistaa myös Helmi-suurimoita. Vaikka suurimot ulkonäöltään muistuttavatkin helmeä, nimensä ne saivat ensisijaisesti Kokemäen perunajauhotehtaan perustajan Hannes Seppälän Helmi-rouvan mukaan. Kokemäellä perunasuurimoita on valmistettu 1990-luvun alkupuolelta asti. 

img

Luomuperunasta alettiin valmistaa tärkkelystä 1999. Luomutärkkelysperunan sopimustuotanto on kasvanut voimakkaasti ja Finnamyl Oy on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista luomuperunatärkkelyksen tuottajista. Luomuperunatärkkelyksestä valtaosa myydään vientiasiakkaille useaan eri maanosaan. Vuodesta 2016 alkaen Kokemäellä on valmistettu myös luomuperunasuurimoita.

Vuosikymmenten ajan perunasta otettiin talteen vain tärkkelys ja muut jakeet kuten kuitu ja perunan soluista vapautuva ravinnerikas neste, olivat vähäarvoisia sivutuotteita. Perunaa on mahdollista hyödyntää paljon paremmin ja niinpä vuonna 2015 aloitettiin perunaproteiinin tuotanto Finnamyl Oy:n tehtaalla Kokemäellä. Perunaproteiinista on tullut merkittävä osa Finnamylin liiketoimintaa ja sivutuotteiden hyödyntämisen kehitystä jatketaan edelleen. Finnamyl Oy on kehittymässä perunajauhotehtasta koko perunan hyödyntäväksi biojalostajaksi.

Toimimme vastuullisesti sekä yhteiskunnassa että luonnonvarojen käytössä.

img

Tuotantolaitoksemme toiminnassa elintarviketurvallisuus on tärkeä osa tuotanto- ja toimitusketjua. Tuotteidemme korkea ja tasainen laatu, nopeat ja täsmälliset toimitukset sekä osaava asiakaspalvelumme takaavat, että asiakkaidemme odotukset täyttyvät.

Meillä on ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä Elintarviketurvallisuussertifikaatti FSSC 22000.

Toimimme vastuullisesti sekä yhteiskunnassa että luonnonvarojen käytössä. Tuote- ja prosessikehityksessä pyrimme kehittämään tuotteita sekä menetelmiä, jotka ovat turvallisia, perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja edistävät kierrätystä. Teemme kaikkemme vähentääksemme tuotantomme ympäristökuormitusta: pienennämme syntyvän jätteen määrää ja päästöjä ja tehostamme raaka-aineiden, energian ja muiden voimavarojen käyttöä.

Lisää sopimustuotannosta

Tärkkelysperunan tuotanto on taloudellisesti kannattava vaihtoehto ja sillä on erinomainen esikasviarvo monille viljelykasveille. Lisätietoa tärkkelysperunan tuotantomahdollisuuksista tilallasi saat viljelyosastoltamme.    

Viljelypäällikkö Kimmo Pusa, 040 166 2417, kimmo.pusa@finnamyl.fi
Viljelyneuvoja Jyri Sirola, 040 684 1974, jyri.sirola@finnamyl.fi